Nadané dítě

Nadané dítě je ve většině případů dítě velmi aktivní, s nízkou potřebou spánku a naopak vysokou potřebou aktivity, objevování a vzdělávání se. Což by často mohlo vyvolat dojem, že je to splněný sen všech rodičů. Ovšem názor, že rodiče vysoce nadaných dětí mají výchovu usnadněnou je zavádějící, ne-li mylný. Výchova takového dítěte je jak fyzicky […]

Stránka má být sledovaná

Internetová stránka musí mít svou sledovanost. A čím vyšší, tím lépe.Jenže co když tomu tak není? Co když na ten který web nikdo nebo skoro nikdo nepáchne, jak je rok dlouhý? Tady přece něco nebude v pořádku.Ano, skutečně tu něco v pořádku není. A takových chyb tu může být i povícero. Namátkou: Taková stránka může […]