Náměstek primátora Hlubuček chce zavést v Praze mýto

Argumentace Hřibova náměstka je v podstatě jednoduchá. Vysokoemisní automobily kazí ovzduší ve vnitřním centru hlavního města. Protože úplný zákaz vjezdu v pražské radniční koalici neprošel, navrhuje Hlubuček, aby tedy tito znečišťovatelé za vjezd do centra zaplatili. Náměstek Hlubuček se v argumentaci opírá o zahraniční zkušenosti, kde dle jeho poznatků došlo při zpoplatnění vjezdu k snížení počtu vozidel až o třicet procent. To vše zní celkem logicky až na to, že mnohdy se ryze české zkušenosti od těch zahraničních významně liší…Ulice v Praze
Europoslanec a člen pražského zastupitelstva za TOP 09 Jiří Pospíšil Hlubučkův návrh striktně odmítá. Prioritní je pro něj dostavba pražského okruhu. Samotný primátor Hřib je v hodnocení opatrný, nemá zájem na nějakém dalším sporu, který by oslabil nebo dokonce rozbil současnou koalici. Nedávno s neskrývaným rozladěním kritizoval společné konference pražských regionálních a místních politiků TOP 09 a ODS. Pospíšil své partnery v pražské radě chlácholil tvrzením, že se jedná o spolupráci zejména na úrovni městských částech, kde má ODS navrch a je v mnoha případech s TOP 09 v místních koalicích. O Hlubučkově návrhu Hřib říká, že na jeho realizaci s největší pravděpodobností někdy dojde, ale nyní, míněno v tomto volebním období, na stole není. Náměstek Petr Hlubuček ale nechce hodit flintu do žita tak snadno. Tvrdí, že jím navrhované řešení není podmíněno dostavbou městského okruhu. Z jeho hlediska ano, ale…Automobilový výfuk
Tento spor ukazuje naprosto rozdílný pohled na věc jeho hlavních aktérů. Liberálně smýšlejícímu Pospíšilovi se příčí v podstatě trestat část občanů – majitelů nebo řidičů vozidel za to, že jejich automobily splňují emisní limity a mohou do silničního provozu, ale způsobují vyšší znečištění ovzduší než běžná osobní vozidla. Proto preferuje dostavbu okruhu, tedy řešení s výrazně delším horizontem proveditelnosti, ale neznevýhodňující určitou skupinu účastníků silničního provozu ve vnitřní Praze. Náměstek Hlubuček volí přímočaré levicové řešení, které by mělo dle jeho názoru (jak tvrdí, vycházejícího z odzkoušené zahraniční praxe) situaci zlepšit téměř okamžitě, na úkor části veřejnosti. Co byste si vybrali vy?