Najlepšie skĺbenie práce a materstva

http://tulipanik.sk/

Ak čerstvé mamičky po príchode z nemocnice pracujú, v mnohých prípadoch je to z domu. To je pre ne momentálne to najlepšie, ale nemôže si to dovoliť každá. A už vôbec nie zostať celé tri roky len na materskej podpore a s pomocou manželovho platu viesť domácnosť. Práve preto musí každodoročne množstvo mamičiek využívať pomoc jaslí. Spočiatku si môžu myslieť čokoľvek a mnohokrát práve kvôli internetovým diskusiám, ktorým neodolali. Mamičky sa často spoliehajú na skúsenosti ostaných, starších mamičieks, pretože vychovávať dieťa je niekedy hotová veda. Tak prečo by sa s tým mala pasovať mama sama, keď má ešte množstvo iných povinností?

Materstvo je len ďalšou úlohou v už tak dlhom zozname

Matka, živiteľka rodiny, šéfka či pracovníčka, kamarátka…čo všetko ešte môže žena byť? Tieto statusy jej s materstvom nezmiznú, napriek tomu ich potom často zanedbáva. Pre dieťa všetko, no s jasľami bratislava sa matka nemusí vzdať ničoho a žiť o niečo čarovnejší život s novým poslaním, ktoré jej pribudlo. O dieťa bude na pár hodín postarané výborne!